Posjeta 10:30-11:30 i 17:00-18:00

Služba za radiološku dijagnostiku i ultrazvuk - Služba za radiološku dijagnostiku

Article Index
Služba za radiološku dijagnostiku i ultrazvuk
Istorijat službe
All Pages

Radiološka služba se formira tek sedamdesetih godina. Rentgen aparati su postojali u staroj bolnici pri hirurškoj i internističkoj službi, ali je samo na Hirurgiji postojao odgovarajući stručni kadar za njegovo opsluživanje. Aparat je bio američke proizvodnje firme “Fischer” i Bolnici je dodijeljen kao humanitarna pomoć nakon Drugog svjetskog rata. Jedno vrijeme se cijela radiološka dijagnostika, skopija bolesnika, rad ftiziologa vršila na hirurškom odjelu. Dr. Rosenzweig je internističke bolesnike skopirao na istom rentgen aparatu. Snimanje se vršilo na papirnim filmovima koji su se ručno razvijali u tamnoj komori. Aparat je vjerovatno dosta rasipao zračenje. Zamijenjen je rentgenom marke “Morava” proizvedenim u EI Niš. Razvojem hirurškog odjela i rastom njegovih zahtjeva, a zahvaljujući prim. dr. Rakigjiji nabavlja se u to vrijeme najmoderniji aparat “ Grafoskop” i u Travnik dolazi prvi obučeni radiološki viši tehničar Orlandini Bogdanka. Na kurs u Beograd dr. Rakigjija šalje Grgić Zoricu, Blažević Tomislava i Didak Tomu. Tako formirana ekipa srednjih tehničara postaje kadrovska osnova Rtg kabineta. Na povremeni rad kao konzilijarni radiolog dolazi iz zeničke bolnice radiolog dr. Talajić. Sedamdesetih godina Čatić Džemila odlazi na specijalizaciju i njenim dolaskom kao prvog radiologa travničke bolnice nastaje uspon ove službe do zavidnog nivoa. Nabavlja se novi rtg-e lanac Filipsove proizvodnje, specijaliziraju novi radiolozi i školuju rtg-e tehničari. Zbog velikog obima posla nabavlja se automatska komora, a jedno vrijeme u službi su radila tri radiologa i pet rtg-e tehničara. Uvode se najsuvremenije metode radioloških pretraga kakve se rade i na kliničkom nivou. Sve to zahvaljujući velikoj upornosti, entuzijazmu i stručnosti prim. dr. Džemile Čatić. Na žalost, taj uspon se zaustavlja njenim odlaskom. Radiologiju vodi dr. Drago Međedović, a potom dr. Sekula Miličević, da bi uskoro služba ostala bez i jednog radiologa. Osamdesetih godina sa specijalizacije dolazi prim. dr. Vildane Ibrišimbegović, koja čini novi preporod u ovoj službi. Nabavlja se još suvremeniji aparat “Telestat” i kupuje prvi aparat za ultra- zvučnu dijagnostiku. Od 25 zaposlenih u Službu u toku rata ostaju samo liječnici dr. Vildana Ibrišimbegović i dr. Ekrem Mahmutović te RTG tehničari Ifet Halep i Nihad Mrkonja. Veliki problem postaje nedostatak hemikalija, filmova, električne energije i česti kvarovi na dotrajalim aparatima. Danas na ovome Odjelu rade radiolozi dr. Mahmutović i dr. Hasib Jareb kojima će se uskoro pridružiti dr. Amela Softić i dr. Kerić. Uz novi RTG i CT aparat firme “ Piker “ i savremeni EHO aparat ova služba predstavlja okosnicu buduće dijagnostike Bolnice.